Ogłoszenia

Data Informacja  Treść 
18.04.2017 Obsługa podróży zagraniczynch  Przetarg 
14.04.2017 Postępowanie ofertowe - audyt  Rozstrzygnięcie
04.04.2017 Unieważnienie przetargu na odżywki Unieważnienie
01.06.2017 Obsługa podróży zagraniczynch  Rozstrzygnięcie
14.06.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie 
28.06.2017 Wyniki konkursu na stanowisko Sekretarza Generlnego  Ogłoszenie
04.07.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
31.07.2017 Wyniki konkursu na stanowisko Sekretarza Generlnego  Ogłoszenie
06.09.2017 Przetarg - oświetlenie awaryjne  Ogłoszenie
 06.09.2017 Przetarg - odżywki 

Ogłoszenie Załącznik nr 2  Wzór oferty 

08.09.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
08.09.2017 Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Ogłoszenie
19.09.2017 Unieważnienie przetargu - oświetlenie awaryjne  Ogłoszenie
26.09.2017 Przetarg - Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  Ogłoszenie
27.09.2017 Rozstrzygnięcie przetargu - odżywki  Ogłoszenie
29.09.2017 Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego - rozstrzygnięcie Ogłoszenie
29.09.2017 Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Ogłoszenie
05.10.2017 Rozstrzygnięcie przetargu - oświetlenie  Ogłoszenie 
11.10.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego - rozstrzygnięcie Ogłoszenie
08.11.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
08.01.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
18.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu na Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
19.01.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
06.02.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego  Unieważnienie
15.02.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
01.03.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego - informacja Ogłoszenie
20.03.2018 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Unieważnienie
20.03.2018 Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Ogłoszenie
16.04.2018 Otwarty konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
02.05.2018 Zapytanie ofertowe - biura rachunkowe Ogłoszenie

.