Lod - Okręgowy Związek Kolarski W Łodzi

Lod - Okręgowy Związek Kolarski W Łodzi

Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi
ul. Północna 36, 91-425 Łódź
tel. 601 99 55 08
e-mail: biuro@lozkol.pl
facebook.com/Okręgowy-Związek-Kolarski-w-Łodzi-794255210653105/

Konto:
SGB BANK SA 45 1610 1364 2104 0320 4733 0001

NIP: 725-121-36-36
REGON: 001058734
KRS: 0000179269

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.lozkol.pl