09 Lipca 2024

Informacja ws. Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 12.10.2024

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego wyznaczył termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 12 października 2024 o godz. 12 w pierwszym terminie i o godz. 12:30 w drugim terminie. Zarząd przypomina, że decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z dn. 21.06.2024 r. obecna kadencja władz PZKol zakończy się 31 października 2024, o ile do tego czasu zmieniony statut zostanie uznany przez właściwy Sąd Rejestrowy. Porządek obrad zostanie podany w późniejszym terminie.

Zarząd zwrócił się do członków Polskiego Związku Kolarskiego o przesłanie do dnia 6 września br. listy delegatów na Walny Zjazd, gdyż zgodnie z par. 21 statutu "Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.". 

Zarząd podjął również uchwałę w zakresie interpretacji statutu. Zapis w par. 20 statutu PZKol "Mandaty delegatów (...) przyznawane są (...) wg stanu na koniec roku poprzedzającego wybory" zinterpretowany został jako odnoszący się do spełnienia wymagań w roku 2023 (od 01.01.2023 do 31.12.2023), a słowo "challange" (w dalszej części tego paragrafu) rozumie się jako Klasyfikacje Pucharu Polski we wszystkich dyscyplinach kolarskich.