27 Czerwca 2024

Komunikat ws. OOM LUBELSKIE 2024 w kolarstwie szosowym

Polski Związek Kolarski przypomina, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie szosowym odbędzię się w dniach 12-14 lipca 2024.

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXX OOM: www.oomlubelskie2024.pl.

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich należy przesłać w wersji elektronicznej (Excel) i podpisanego scanu (.pdf) na adres organizatora: zgloszenia@oomlubelskie2024.pl, wyniki@oomlubelskie2024.pl oraz na adres email bezpośredniego organizatora interdocent@poczta.onet.pl w terminie do 05.07.2024 r.

Zgłoszenia reprezentacji wojewódzkich mogą uwzględniać tylko ilości zawodników i osób towarzyszących zgodnie z limitem Ogólnego Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Lubelskie 2024”.

 

Lista zakwalifikowanych i regulamin znajdują się w szczegółach wyścigu w kalendarzu PZKol:

OOM SZOSA