24 Czerwca 2024

Komunikat z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZKol

W dniu 21.06.2024 odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego w Płocku.
 
W trakcie obrad wybrano 3 nowych członków Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego:
- Andrzeja Cywińskiego - delegat z Lubelskiego Regionalnego Związku Kolarskiego,
- Łukasza Świderskiego - delegat z Lubelskiego Regionalnego Związku Kolarskiego,
- Rafała Marchwińskiego - delegat z Łódzkiego Okręgowego Związku Kolarskiego.
 
Walny Zjazd zdecydował o zmianie liczebności Komisji Rewizyjnej PZKol w uchwale 2/2024:
 
W trakcie zebrania delegaci zostali powiadomieni przez Prezesa Zarządu PZKol Rafała Makowskiego o obecnym stanie zadłużenia Polskiego Związku Kolarskiego, jak i stanie zaległych sprawozdań finansowych. Najtrudniejszym zadaniem było sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2017. Po uporządkowaniu i zinwentaryzowaniu segregatorów dot. roku 2017 zaksięgowano ponad 3600 dekretów i po zakończeniu księgowania przygotowano sprawozdanie finansowe roku 2017. Równolegle Komisja Rewizyjna PZKol wybrała kancelarię, która wyraziła chęć zbadania SF 2017.  Badanie powinno rozpocząć się w sierpniu br. po podpisaniu umowy z kancelarią.
 
Delegaci podjęli uchwałę o zmianie statutu Polskiego Związku Kolarskiego, na mocy której kadencja została powiązana z cyklem Igrzysk Olimpijskich. Kadencja obecnych władz PZKol zakończy się zatem 31 października 2024 roku, a wybory nowych władz odbędą się w pierwszej połowie października 2024.